ریاضی محض

مشاوره انجام پایان نامه

۱. مشاوره پایان نامه پایان نامه ارشد ریاضی گرایش محض شاخه های جبر و گراف ۲. تایپ سریع در محیط نرم افزار لاتک(زی پرشین) ۳. تایپ سریع با نرم افزارword پایان نامه ارشد نرم افزار موضوع : پیش بینی ریزش مشتری با استفاده از تکنیکهای داده کاوی فصل آخر پایان نامشون رو میخوان و کار […]

توانمندی پژوهشگران

مشاوره انجام پایان نامه

پایان نامه سیستمهای کاری با عملکرد بالا پایان نامه رابطه خودمدیریتی با فرهنگ سازمانی پایان نامه عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی پایان نامه عوامل موثر بر تعهد سازمانی پایان نامه عوامل موثر بر حفظ و نگهداری منابع انسانی پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری سیار پایان نامه تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان پایان […]

توانمندی پژوهشگران 1

بنام خدا                                                                                                                                         زمینه اصلی فعالیت : الکترونیک -پردازش سیگنال های دیجیتال ، شناسایی الگو تجربیات پژوهشی : طرح های درون دانشگاهی : 6 طرح آشکارسازی و شناسایی ارقام پلاک خودرو – آشکارسازی و شناسایی چهره – آشکارسازی و شناسایی اعداد دستنویس-  ارائه الگوریتم جدید جهت آشکارسازی و ردیابی هواپیما –  ارائه الگوریتم جدید جهت بازشناسی […]